DSC_8698x

Informace pro rodiče dětí, které MŠ navštěvují v květnu 2020 a červnu 2020 - školné na červen 2020 bude převedeno z měsíce dubna 2020, kdy byla MŠ uzavřena. Informace pro rodiče, kteří přihlásili své dítě na prázdninový provoz – srpen 2020 - zálohu na prázdninový provoz (srpen 2020) ve výši 1.000,- Kč pošlete, prosím, nejpozději do 20. července 2020 na číslo účtu: 1721590359/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte + záloha 8/2020) Děti, které budou ve školním roce 2020/2021 předškoláci, neplatí v daném roce školné. Ostatní přeplatky budou řešeny postupně. V případě dotazů kontaktujte paní Bc. Kateřinu Golasowskou (referent MŠ) na e-mail: golasowskareferent@seznam.cz

>> ZÁPIS DO MŠ <<

Zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 stále probíhá do konce května. Máme pár volných míst k doplnění tříd!

 

Přijímací řízení do ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, odloučené pracoviště MŠ Na Kopci, pro školní rok 2020/2021 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

ZPŮSOB ZÁPISU PROBÍHÁ elektronicky (doporučujeme) nebo návštěvou zákonného zástupce (bez dítěte) v MŠ, po telefonické domluvě na čísle:

tel.: +420 739 200 600

VÁŽÍME SI TOHO, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.

DĚTEM PŘEJEME HODNĚ KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ A SPOKOJENOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Jakékoli doplňující informace Vám rádi zodpovíme na mailové adrese msnakopci@borovskeho.cz